lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

RENT Conference 2017

Rent XXXI - Relevance in Entrepreneurship Research

Med stöd från Crafoordska stiftelsen.

RENT XXXI anordnas i Lund, (15)16-17 november 2017. 

Precis om tidigare välkomnas bidrag till konferensen som berör alla aspekter av entreprenörskap och småföretagande. Årets tema är "Relevance in Entrepreneurship Research". Traditionellt har entreprenörskap och småföretagande betraktats som praktiska och relevanta ämnen som bidrar med lösningar på samhälleliga problem såsom arbetsskapande, uppstart av nya företag och industrier, såväl som att bidra till regional utveckling.

I en tid där forskningsområdet blir mer och mer institutionaliserat och den akademiska tyngden i forskningen får mer utrymme än relevansen bidrar utvecklingen till allt mer frustration bland forskare i området i fråga om gapet mellan relevans och rigorositet - något som kommer att diskuteras då vi möte på RENT Conference i Lund 2017. 

 

Mer information om konferensen finns på EISAMs hemsida. 

 

Kontakt

Hans Landström
Professor emeritus

hans.landstrom@fek.lu.se

Konferensbroshyr inklusive information om Keynote speakers and schedule RENT Conference 2017.