lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

European Entrepreneurship Education Workshop

Sedan 2012 arrangerar Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship årligen European Entrepreneurship Education Workshop.

Under workshopen möts forskare, lärare och strateger intresserade av entreprenörskap för att öka vår förståelse för hur man bäst utbildar och utbildas i entreprenörskap.

Workshopen ger dig möjlighet att träffa personer med ett aktivt intresse för utbildning inom entreprenörskap, från universitet över hela Europa, och delta i det kreativa programmet.

I samband med workshopen delas European Entrepreneurship Education Award ut till en person eller organisation som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av akademiskt entreprenörskap i Europa. Mer information om nomineringar till nästa års EEEA.

 

Filmer från EEEW 2015 finns på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurships Youtube-kanal.

 

Nedan kan du se en intervju som spelades in med Bengt Johnnisson, 2015 års pristagare av European Entrepreneurship Education Award, som var key note speaker under European Entrepreneurship Education Workshop samma år:

Bengt Johannisson, EEEW 2015

NÄSTA EEEW 22-23 april 2021

Information om European Entrepreneurship Education Workshop 2021 hittar du på vår engelska webb.