lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Vid Lunds universitet bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation i samarbete med flera olika aktörer.

De främsta forskningsområdena vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship är:

  • Entreprenöriella grupper och deras utveckling över tid
  • Entreprenöriella processer
  • Entreprenöriellt lärande och utbildning
  • Invandrarföretagande
  • Entreprenörskapsforskningens rötter

Varje forskningsområde och dess medarbetare beskrivs närmare i flikarna till vänster.

Forskningssamarbeten

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE, är ett interdisciplinärt forskningscenter vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola som sedan starten 2004 har etablerat sig som landets ledande forskningscenter inom entreprenörskap och innovation.

Konferenser

Forskare knutna till centret deltar frekvent i konferenser världen över och presenterar sina forskningsresultat. Konferenser i urval: