lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsseminarium med Isabell Stamm

Seminarium

Höstens forskningsseminarieserie inom strategi, forskningspolitik och entreprenörskap fortsätter!

Isabell Stamm är sociolog samt Freigeist Fellow vid Technische Universität Berlin och leder en forskningsgrupp i "Entreprenöriell gruppdynamik". Hon har stor erfarenhet av kvalitativ forskning med etnografisk inriktning, med fokus på interpersonella relationer i grupper, entreprenörskap och relationen mellan företag och familj. Om du är intresserad av kvalitativ forskning med en etnografisk touch, så har Isabelle mycket intressant att säga: http://www.isabellstamm.de/.

Seminariet hålls på engelska på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship på plan 1 i byggnad Alfa 1, Ekonomihögskolan. 

OM HäNDELSEN

Tid: 23 oktober 2017 kl. 10.30-12.00

Plats: Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Alfa 1