lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lokal valuta – ett verktyg för att levandegöra lokaler under dygnets alla timmar?

Konferens

Ester Barinaga talar på Social Innovation Summit 2020

Ester Barinaga, Professor Foto: Katarina Csanta

Lokalerna i våra städer har sedan tidigare designats med utgångspunkten att fungera för enstaka syften. På flera håll i världen testas och används idag lokala valutor för att skapa nya handelsutbyten, rörelsemönster, och ökad interaktion. Denna session lyfter frågan hur en lokal valuta kan användas som ett verktyg för att levandegöra ytor i en stad under dygnets alla timmar.

Skulle exempelvis aktörer med olika ekonomiska förutsättningar kunna samverka, locka olika målgrupper och på så sätt skapa trygghet? Vad händer om man öppnar upp för ett café, ett konstgalleri och en hackerstudio i samma lokal?

Sessionen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om hur man skapar hållbara affärsmodeller genom delningsekonomi och genom projekt baserade på lokal valuta. Midroc lyfter frågor kring delningsekonomi för ökad entreprenörskraft och vill bjuda in publiken att engagera sig i frågor kring:

  • Hur utnyttjar vi gemensamma ytor 24/7 i ett kommersiellt hus genom lokala valutor?
  • Vilka är utmaningarna och vilka värden skapas?
  • Hur ska det gå till i praktiken?


Medverkande:

Ester Barinaga (Huvudtalare), Lunds universitet | Copenhagen Business School
Marlene Engström, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad
Ola Rasmusson, Ta-Da!
Tatjana Ristovski, Internationella Kvinnoföreninge
Sten Lindquist, Embassy of Sharing, Midroc
Maria Ekström, Midroc

Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Värd: Midroc, som med Embassy of Sharing skapar ett unikt stadsbyggnadsprojekt på Hyllie. Här planeras ett område med 7 fastigheter som präglas av social hållbarhet, delningsekonomi och innovation.

När: 11 november, Kl. 13.05-14.05

Mer information och biljetter

Mer information om eventet här.
Mer information om konferensen Social Innovation Summit 2020 här.

 
11 november 2020
13:05–14:05