lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

The influence of business angel groups on investee firms’ value

RP-seminarium

Kalyan Pasumarthy, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, ger sitt RP-seminarium The influence of business angel groups on investee firms’ value.

Handledare är Joakim Winborg och Andrea Moro, FEK.

Opponenter är Sotaro Shibayama, FEK, och professor Roger Sørheim, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
16 juni 2021
13:15–15:00

Lokal

This is an online meeting.