lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stiftelsenämnd

Tack vare generösa donationer av Anders och Kristian Bergstrand och Tetra Laval, har stiftelsen Entrepreneurship in Lund inrättats som stödjer verksamheten vid centrat. Stiftelsenämnden består av:

Ordförande

  • Christer Thordson, grundare av Legal Edge AB. Styrelseledamot Avicii Music AB och Stiftelsen Fryshuset. Föreläsare Leiden University, Nederländerna. Tidigare Chefsjurist IKEA Group

Ledamöter

  • Lisbeth Barchan, verksamhetsansvarig för Sten K Johnsons stiftelse
  • Kerstin Jakobsson, VD Medicon Village
  • Pontus Bodelsson, Bodelsson Consulting, styrelseledamot, föreläsare, författare
  • Diamanto Politis, Professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Adjungerade ledamöter

  • Thomas Kalling, Professor och föreståndare vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship