lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Best paper award

Publicerad: 2017-09-12

Tanya Kolyaka tilldelas pris under europeisk forskningskonferens

Tanya Kolyaka, forskarstuderande vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, tilldelades priset "Best paper award" vid den årliga ESU konferensen som i år hölls vid Leuphana University, Lüneburg, Tyskland.

Det paper som Tanya presenterade under konferensen tilldelades priset för "utomordentlig kvalitet". I Bootstrapper´s ethics: Understanding creative means to new firm´s resourcing skriver Tanya om bootstrapping med fokus på varför entreprenörer gör de val de gör, och vilka etiska och moraliska värden som ligger bakom dessa val. I sin forskning utmanar Tanya den traditionella finansforskningen, som till stor del bygger på kvantitativa studier, och väljer att gräva djupare och ifrågasätter ställningstagandet kring bootstrapping som något gott. Hennes forskning bygger på intervjuer med företag och entreprenörer. 
 

 

Tanyas paper bedömdes som bäst av de 50 paper som presenterades under årets ESU konferens. Konferensen anordnas årligen på olika platser i Europa, och syftar till att erbjuda forskarstuderanden en plattform för att forma egna nätverk, presentera sin forskning för akademiker från hela världen och jobba vidare med sina projekt i en internationell miljö. 

Läs mer om Tanya och hennes forskning i forskningsportalen.