lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Innovation - mäter vi rätt?

Publicerad: 2017-09-20

Forskningsartikel

För de flesta företag är innovation en viktig ledningsfråga. Företagsledare tittar avundsjukt på framgångsrika innovatörer, såsom Apple och Google, och önskar att deras egna företag kunde vara hälften så innovativa. För att utföra benchmarking i fråga om innovation används ofta kvantitativa indikatorer, men är svårt att välja rätt sak att mäta för att se till innovationsarbetets effektivitet och effekt. Detta har Anders Richtnér (Handelshögskolan i Stockholm), Anna Brattström (Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet), Johan Frishammar (Luleå tekniska universitet), Jennie Björk (KTH), and Mats Magnusson (KTH) tittat närmare på. 

Våra forskare föreslår att frågan för ledningen inte bör vara att identifiera rätt saker att mäta – det finns ett överflöd av mått att välja. Målet bör inte heller vara att hitta det perfekta måttet, eftersom det uppdraget troligtvis kommer att gå i stå. Snarare är kärnpunkten i effektiv innovationsmätning att förstå det problem som mätningen ska lösa för organisationen, och baserat på den insikten att utforma ett användbart ramverk för innovationsmätning som passar organisationens behov. Syftet med denna artikel är att hjälpa ledningen att ställa rätt frågor om hur man mäter innovation och översätta insikterna till effektiva metoder för innovationsmätning. Vi har utvecklat ett praktiskt steg-för-steg ramverk som hjälper cheferna att identifiera om deras nuvarande mätning av innovation måste förändras och i så fall hur man ska kunna mäta innovation mer effektivt.

MIT Sloan Management Review är en internationell, peer reviewed journal och en av de ledande plattformar för spridning av vetenskaplig forskning till företagsledare. Syftet med tidskriften är att sprida ny forskning inom managementområdet och innovativa idéer så att chefer kan utnyttja de möjligheter som skapas av snabb organisatorisk, teknisk och samhällelig förändring.

Läs hela artikeln här

Mer information om Anna Brattström och hennes forskning fill i Lunds universitets forskningsportal.