lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Invandring och företagande

Publicerad: 2016-12-15

Förutsättningar och hinder

Personer födda utanför Sverige har idag betydligt lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda befolkningen. Då utlandsfödda har en relativt hög andel egenföretagare, lyfts inte sällan just företagande fram som en möjlighet att öka sysselsättningen i gruppen. 

I en helt nypublicerad kunskapsöversikt om invandring och företagande ges en sammanfattande bild av forskning och kunskap kring invandrarföretagande och ämnet diskuteras både utifrån nationallet såväl som internationellt perspektiv. Under kommande år står Sverige inför den stora utmaningen gällande nyanländas sysselsättning och integration på den svenska arbetsmarknaden. Denna rapport är tänkt att ge en bild av förutsättningarna för invandrades företagande ikväll. 

Rapporten är utgiven av Delmi - Delegationen för migrationsstudier. 

Rapporten är skriven av Martin KlinthällZoran Slavnic och Susanne Urban, forskare vid Linköpings universitet, samt Craig Mitchell och Tobias Schölin, forskare vid Lunds universitet

Den fullständiga rapporten finns på Delmis hemsida.