lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärmiljöns roll och påverkan på entreprenöriellt lärande

Publicerad: 2017-11-28

Forskningsartikel

Diamanto Politis från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship är en av redaktörerna till en Special Issue av Entrepreneurship & Regional Development med fokus på entreprenöriellt lärande. 

I introduktionen till denna special issue ger redaktörerna en översikt över den litteratur som tillägnats det entreprenöriella lärandet och mer specifikt den forskning som tar lärmiljön med i beräkning när den studerar den entreprenöriella inlärningsprocessen. Artikeln visar därefter hur de fyra utvalda forskningspapperna bidrar till att öka vår kunskap gällande komplexiteten av inlärningsprocessen gentemot entreprenöriella processer placerade i en kontext. 

Läs artiklarna till temanumret här.