lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Professor Allan Gibb har avlidit

Publicerad: 2020-01-13

Han var den första mottagaren av European Entrepreneurship Education Award (EEEA) 2012 och han besökte Lund och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid ett flertal tillfällen.

Det är med sorg vi har nåtts av beskedet att Professor Emeritus Allan Gibb, Durham University Business School, UK, avlidit i en ålder av 80 år.

Allan Gibb var en verklig pionjär inom småföretags- och entreprenörskapsutbildning i Europa. Han var en ivrig förespråkare av en europeisk präglad entreprenörskapsutbildning, och det var en självklarhet att utnämna honom till den första mottagaren av European Entrepreneurship Education Award (EEEA) 2012. Allan besökte Lund och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid ett flertal tillfällen, och hans besök präglades alltid av inspirerande diskussioner och tänkvärda reflektioner. En viktig inspiratör inom Europeisk entreprenörskapsutbildning har gått ur tiden och är djupt saknad.