lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Småföretagare hittar nya lösningar

Publicerad: 2017-06-30

8 småföretag i nytt projekt

8 småföretag i Karlshamn och Olofström har under ett år deltagit i projektet Intäktslyftet, som avslutades i maj i år. Intäktslyftet är ett projekt som är tänkt att bidra till att hitta nya idéer och lösningar som kan hjälpa företagen framåt. 

Många mindre företag har svårt att få stöd och hjälp för att utvecklas och hitta nya vägar framåt. Genom projektet får deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med varandra samtidigt som de ges möjlighet att se till utvecklingspotential i sina egna företag utifrån där de i dagsläget befinner sig och utgå från de förutsättningar de själva har. Genom kursledarna Håkan Lagerquist och Jörgen Adolfsson från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet får de även ta del av aktuell forskning. 

Knut Hessbo, engagerad i Boa Golfklubb och en av projektdeltagarna, säger i en Intervju i BLT att projektet varit en ögonöppnare och att han varit tvungen att titta på sitt eget företag från nya perspektiv. Deltagarna ser också att det varit positivt att nätverka och samverka med andra mindre företag i området. - Min förhoppning är att nätverkande mellan företagen ska fortsätta och förstärkas, säger Maria Browall, ägare av Ateljé Tobi. 

Läs mer om Intäktslyftet här i BLT.