lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studenter skapar morgondagens samhälle

Publicerad: 2017-12-19

Social innovation har blivit ett alltmer populärt ämne, eftersom tekniska innovationer har visat sig otillräckliga för att hantera de större globala utmaningar så som klimatförändringar, resursbrist, fattigdom, ökad migration och förbättrad livskvalitet i dagens samhälle. Idag är 30 nya sociala entreprenörer färdiga för att skapa morgondagens samhälle!

ENTA80 studenter HT2017

"Jag är imponerad av hur studenterna engagerar sig i de sociala och miljömässiga problem som världen står inför idag. Att möta dem i den här kursen ger mig hopp om en hållbar framtid ", säger Caroline Wigren-Kristoferson, som ansvarar för kursen vid Sten K. Johnson Center for Entrepreneurship.

Baserat på akademisk forskning syftar kursen "Social innovation: a strategy for sustainability", som organiseras tillsammans med Socialhögskolan och acceleratorn SoPact, att ge studenterna kunskaper om hur man undersöker och utvärderar sociala innovationer i teori och praktik. Under kursen får studenterna starta upp och genomföra ett mindre projekt.

"Kursen ger dig en bra förståelse för sociala och miljömässiga frågor. Blandningen av casestudier, involverade acceleratorprogram och olika lärare är riktigt bra!” säger Jefferey Kieffer, som arbetat med ’Airbnbible’ tillsammans med Natalie Langemar. Baserat på användargenererat innehåll är Airbnbible en reseguide med turistinformation om hur man agerar och beter sig när man besöker nya länder och städer. "Många städer runt om i världen stöter på flera problem när turister besöker landet", säger Natalie Langemar. Med hjälp av lättillgänglig information hoppas de kunna lösa detta problem.

En annan grupp studenter bestående av : Rebecca Dippon, Martin Molin, Camille Drouin, Christie Collins, Florine Dubaut och Markus Rankka har arbetat med ett projekt som heter NLighten. NLighten är ett program om hur man hanterar psykiska problem i skolan. Gruppen vill förändra hur vi pratar om psykiska problem och göra det mindre stigmatiserat. "Det borde vara en del av utbildningen i skolor precis som sexualkunskap och information om rattfylleri", säger Rebecca Dippon. De ansåg det vara ett problem att människor inte vet hur man ska hantera till exempel en klasskamrat eller en vän som går igenom en depression. Detta nya program kommer att lösa det problemet.

Under kursen ges studenterna ett ramverk och verktyg för hur man gör antaganden och hur man bäst presenterar sin sociala affärsidé på ett kort och koncist sätt. ’Theory of Change’ är ett ramverk som används för att hjälpa entreprenörer att svara på frågor så som: Vilka miljöer vill jag påverka? Vilka aktiviteter ska jag fokusera på för att påverka folket och samhället? Vad är resultatet?

Ramverket och verktygen gör det möjligt att brygga entreprenörskap och socialt arbete. Studenter inser att social innovation inte bara bygger på icke-statliga organisationer och välgörenhetsarbete, men kan omvandlas till en hållbar social verksamhet. Markus Knutagård från Socialhögskolan vid Lunds universitet säger: "I den här kursen kan studenterna vara med att skapa morgondagens samhälle och förena hållbara innovationer med socialt entreprenörskap."

Läs mer om kursen här.