lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning i entreprenörskap kräver både handling och reflektion

Publicerad: 2017-12-22

Foto: Maria Pihel

Entreprenörskapsutbildningar är ofta aktionsorienterade och använder en pedagogik som bygger på handling snarare än på traditionell akademisk kunskapsinhämtning. Gustav Hägg har i sin avhandling “Experiential entrepreneurship education: Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge” kommit fram till att kunskap hos entreprenörstudenter utvecklas bättre om olika typer av kunskap stimuleras, allt från traditionell inläsningskunskap, praktiska färdigheter, till förmågan att värdera hur och när kunskap och färdigheter skall användas. Studien bekräftar att erfarenhet omvandlas till kunskap genom reflektivt tänkande.

Gustav Hägg försvarade sin avhandling den 22 december 2017 och är Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurships första doktorand som genomfört hela sin doktorandutbildning på centret. Han började som projektassistent år 2012, och dörrar öppnades snart för en doktorandtjänst under ledning av docent Diamanto Politis och professor Hans Landström. Hägg drivs av tron på den akademiska forskningen som ett sätt att utveckla samhällen i en oförutsägbar framtid. 

Han blev intresserad av lärandet i entreprenörskapsutbildningar när han i rollen som projektassistent kom i kontakt med studenterna på magisterprogrammet i entreprenörskap och innovation. Gustav säger: ”I vårt moderna samhälle har entreprenörskap setts som nyckeln till att bilda 2000-talets medborgare. Jag såg de här väldigt handlingsorienterade magisterstudenterna och började fundera på hur de egentligen tar till sig den teori vi bygger våra kurser på.”

Gustav berättar att det ’reflektiva tänkandet’ i forskningen har lyfts fram som en potentiell motvikt till den handlingsorienterade ansatsen och att han därför gav sig i kast med att undersöka hur det reflektiva tänkandet kan göra det möjligt för studententreprenörer att utifrån erfarenhet skaffa sig entreprenöriella kunskaper. 

Läs avhandlingen här.