lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vem vet bäst? Hur viktigt är egentligen kunskap inhämtad utifrån när det gäller innovationskraft i nystartade företag?

Publicerad: 2018-01-03

När marknaden snabbt förändras kan det vara bättre att bygga kunskap internt än att ta in kunskap utifrån. Det menar Anna Brattström, tillsammans med Alexander McKelvie och Johan Wiklund, i en forskningsartikel i Entrepreneurship Theory and Practice.

Anna Brattström har, tillsammans med Alexander McKelvie och Johan Wiklund, publicerat en forskningsartikel i Entrepreneurship Theory and Practice. De kommer fram till att när marknaden snabbt förändras kan det vara bättre att bygga kunskap internt än att ta in kunskap utifrån. 

På en dynamisk, snabbskiftande marknad är kunskap centralt och tid en bristvara. Kunskap ger upphov till innovation, nyutveckling och tillväxt. Men för ett litet, nystartat företag är resurser begränsade och på en dynamisk marknad blir kunskap snabbt föråldrad. Så hur skall en entreprenör bäst spendera sin tid i sökandet efter kunskap? Genom att söka externt – t.ex. genom diskussioner med kunder, studera marknadsrapporter eller hålla koll på konkurrenter? Eller genom att utveckla kunskap internt – t.ex. genom rekrytering, utbildning och intern R&D?

Dessa frågor studerades genom en enkät till 316 svenska företag inom telekom, IT, media och underhållning. Dessa företag verkar – generellt sett – på en dynamisk och snabbskiftande marknad. En typ av marknad där extern kunskap är viktigt, menar tidigare forskning. 

Denna nya studie visar dock att företag som alltför mycket förlitar sig på extern kunskap var mindre innovativa. Istället var det företag som bygger kunskap internt som var mer innovativa. Unikt för denna nya studie är insikten om att olika chefer har skilda tolkningar av vad ”dynamisk” egentligen innebär. Och det verkar som om denna tolkning spelar roll. Kanske är entreprenörer – snarare än kunder – de som är bäst lämpade att uppfatta snabba skiftningar i marknaden, resonerar forskarna. En entreprenör som proaktivt investerar i intern kunskapsgenerering kan därmed driva marknadsförändring. Medan en entreprenör som reaktivt lyssnar till sin omgivning hamnar efter när marknaden förändras. 

McKelvie, A., Wiklund, J., & Brattström, A. 2018. ”Externally acquired or internally generated? Knowledge development and perceived environmental dynamism in new venture innovation”. Entrepreneurship Theory and Practice, 42: 24-46.

Anna Brattström är biträdande lektor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Docent Alexander McKelvie och professor Johan Wiklund är båda forskare vid Syracuse University i USA.