lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

GDPR – så hanterar vi dina personuppgifter

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Lunds universitet samlar in och hanterar personuppgifter när vi forskar, utbildar och samverkar med enskilda och organisationer i Sverige och världen. Det gäller våra studenter, våra samarbetspartners och dig som är med i våra forskningsprojekt.

Om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du vända dig till Lunds universitets dataskyddsombud på dataskyddsombud@lu.se.

Du har rätt att klaga över hur Lunds universitetet hanterar dina personuppgifter. Vänd dig till Datainspektionen:

 Klagomål och tips – datainspektionen.se 

KONTAKTINFORMATION

Lunds universitets dataskyddsombud

dataskyddsombud@lu.se