lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Bakgrund

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

I början av 2000-talet gjorde Lunds universitet en omfattande satsning på områdena entreprenörskap och innovation. Som ett led i denna satsning har sedan 2004 ett systematiskt arbete genomförts i syfte att bygga upp en utbildningsstruktur i entreprenörskap vid Lund universitet. Arbetet har varit framgångsrikt och ett stort antal kurser och program har introducerats vilka involverar flera fakulteter vid universitetet. Läsåret 2007–2008 introducerades även ett internationellt magisterprogram i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan.

I juni 2009 utnämndes magisterprogrammet i entreprenörskap vid Lunds universitet av regeringen till en av landets två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation och tilldelades finansiella resurser för ytterligare utveckling av området.

Våren 2011 donerade Sten K. Johnson 20 miljoner kronor till verksamheten. Detta möjliggjorde mer långsiktiga satsningar och gav oss möjlighet att bygga upp en bestående entreprenörskapsverksamhet i form av ett samlat centrum för entreprenörskap vid universitetet.

Centret är organisatoriskt förlagt till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.