lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Organisation och personal

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship organiseras i tre ansvarsområden som hålls samman av en centrumföreståndare.

Organisation Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Rådgivande kommitté

Den rådgivande kommittén bidrar mycket aktivt med rådgivning och idéer för att utveckla verksamheten vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.

Medarbetare

Medarbetarna vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship är en dynamisk grupp med omfattande såväl akademisk som praktisk erfarenhet från entreprenörskapsområdet.

Lediga jobb

Samtliga lediga tjänster vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship utlyses via Lunds universitets centrala anställningsportal.