lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vår pedagogiska idé

Handling och reflektion

Pedagogisk idé - illustration

Vår pedagogiska idé baseras på ett handlingsorienterat lärande med tre samverkande delar: Handling (Action), Teori (Theory) och Erfarenhet (Experience).

 

Handling är centralt i nyskapande projekt – något måste göras för att sätta projekt i rullning. För att handlingen ska resultera i erfarenhet och kunskap krävs också att det sker någon form av reflektion över vad som hände under och efter det att handlingen ägde rum. Reflektionen kan ske i förhållande till den teori som forskningen inom entreprenörskap producerat, eller i förhållande till de erfarenheter som gästföreläsare presenterar under kurserna. Sammantaget ger detta en djupare och mer användbar kunskap, utvecklar sakkunskap och social kompetens. Det ger även en förmåga att använda kunskapen i praktiken. 

 

Många av våra kurser är öppna för studenter från alla ämnesområden och kunskapsbakgrunder, med avsikt att studenternas tidigare kunskaper ska komplettera varandra och ge mer dynamik och kreativitet i gruppen. Den kunskap som denna gruppdynamik genererar är också ett viktigt inslag i kurserna, liksom den förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga grupper som du kommer att utveckla.