lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Sten K. Johnson

Minibiografi

Sten K. Johnson var framgångsrik entreprenör och affärsman, som trodde på företagandet som en god kraft i samhället. Men han var även en musikintresserad humanist som spelade jakthorn, samlade på Leica kameror och lyssnade på skönlitterära böcker i morsekod på fritiden. Det senare var ett intresse han hade med sig från sin militärtjänstgöring.

 

Han föddes 1945 och utbildade sig till civilekonom vid Lunds Universitets ekonomihögskola. 1968 lämnade Sten K. Johnson den, som han formulerade det, ”snälla universitetsvärlden” för den ”råa kapitalistiska verkligheten” och påbörjade en lång karriär inom det skånska näringslivet.

 

Första jobbet var på Trelleborg AB, sen följde Sonessons och en tjänst som vice ordförande för Aktiespararnas Riksförbund. 1979 blev han VD för Skåne Gripen. Sten K. Johnson har även tjänstgjort som finanskonsult, ekonomijournalist på Göteborgs Posten och börskrönikör. Han var också ägare av Tibia Konsult och grundade konglomeratet Midway Holding, där han var styrelseordförande och koncernchef fram till sin bortgång.

 

Sten K. Johnson engagerade sig gärna i att uppmuntra lovande entreprenörer och deras projekt. Han var involverad i projektet ”Uppstart Malmö”, som syftade till att engagera nya företagare, speciellt i de delar av Malmö där arbetslösheten är hög. År 2012 bildade han Sten K Johnsons stiftelse med syftet att främja forskning och utveckling inom teknik, medicin, entreprenörskap, litteratur och musik.

 

2012 utnämndes Sten K. Johnson till hedersdoktor vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ett utökat samarbete mellan universitet och näringsliv var något som Sten K. Johnson jobbade för aktivt och han hade en nära anknytning till universitetet och dess verksamhet.

 

Genom sin omfattande donation till entreprenörskapsverksamheten vid Lunds universitet hoppades Sten K. Johnson att verksamheten skulle kunna utvecklas ytterligare och ge resultat både inom och utom universitet.

 

– Långsiktigt hoppas jag naturligtvis att vi ska få fler och bättre företag sprungna ur den akademiska världen. Men också att programmet ska bidra till att skapa förståelse för företagens villkor samt skapa intressanta forskningsresultat.

Sten K. Johnson, Tidningen Entreprenör, 2012-03-07

Sten K Johnson

Sten K. Johnsons engagemang i centret har varit avgörande för dess uppbyggnad och utveckling.