lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Därför behövs kunskap inom entreprenörskap och innovation

Entreprenörskap och innovation behövs överallt i samhället. Behov finns av nya företag som skapar arbetstillfällen. Det behövs nyskapande och utveckling inom stora företag, och inom offentlig sektor. Till exempel finns det behov av nya tjänster och produkter som löser våra problem. Det behövs även nya processer och system som förbättrar eller förnyar de som redan existerande.

Vikten av entreprenörskap och intraprenörskap för samhällsutvceklingen

Regeringen har genom flera stora satsningar tydliggjort vikten av nyföretagande för samhället. Nya företag utvecklar samhället, de bidrar till konkurrens som är nyttig för de etablerade företagen, och de är ofta bra på att kommersialisera nya innovationer. Flera stora företag kämpar i dag mot stark konkurrens i och med den allt högre takten av teknologisk utveckling, på den allt mer globaliserade marknaden. För att överleva tvingas de till ständiga innovationer vad gäller produkter, marknader och processer. Den offentliga sektorn står inför effektiviseringskrav och delar av det som tidigare var statligt har nu blivit konkurrensutsatt. Här krävs kompetens för att skapa nya system och hantera förändringsprocesser.

Bristvaran är inte idéer, utan entreprenörer

Mitt i detta förändrings- och utvecklingssamhälle är det inte idéer som är en bristvara. På universitet och högskolor, liksom på många av de existerande företagen, finns många idéer som aldrig kommer att nå marknaden. Vissa är förstås inte tillräckligt bra, men flera av dem kommer aldrig att utvecklas på grund av tidsbrist, bristande kompetens eller ointresse.

Det finns för få personer som har kunskapen att göra något av idéerna – det finns helt enkelt för få individer som är duktiga på att driva förändring och utveckling. Kompetens inom entreprenörskap och/eller Innovation Management har aldrig varit så efterfrågad som nu, inom så många olika områden.

 

Här och nu har du din chans att skapa din egen framtid – vi ger dig de rätta förutsättningarna.

Mer om nätverket runt Lunds universitet inom entreprenörskap och innovation, finns under Samverkan.