lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samverka med oss!

Samverkan är central för centrets verksamhet. Vår ambition är att vara en dynamisk arena för såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och organisationer med intresse för att driva entreprenörskap och innovation.

Mentorsprogram inom entreprenörskap

Vi erbjuder ett spännande mentorsprogram för våra magisterstudenter i entreprenörskap där du som erfaren entreprenör får möjlighet att bidra med värdefull kunskap och samtidigt får inblick i ett spännande företagsprojekt med tillväxtpotential.

Internationella samarbeten

Vi bedriver ett antal internationella samarbeten med fokus på både forskning och utbildning inom entreprenörskap.

Vidare samarbeten och donationer

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer med intresse för utbildning inom entreprenörskap och innovation. Kontakta oss gärna om du har idéer för samarbeten.

Samverkan kan även resultera i ett konkret stöd till centrets verksamhet genom en donation. Till exempel har entreprenören och finansmannen Sten K. Johnson bidragit till centrets utveckling, liksom TetraLaval.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av våra nuvarande samarbetsprojekt eller har uppslag på nya former för samverkan.

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21


Vill du samverka med oss? Läs mer i vår broschyr!

Samverkan - Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship