lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörsnav skapar tillväxt och framtidsmöjligheter

Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen men vi är betydligt sämre när det gäller att omvandla innovationerna till organisationer som skapar tillväxt och löser samhällsproblem. Det behövs helt enkelt fler entreprenörer som kan utveckla innovationerna, upptäcka möjligheter i omvärlden och skapa något mer. Entreprenörer som kan realisera den svenska innovationskraften.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet fokuserar på entreprenörerna och entreprenörskapet. Här erbjuds idag kurser i entreprenörskap på olika fakulteter samt ett handlingsorienterat internationellt magisterprogram med två inriktningar och här finns också VentureLab som inspirerar studenter till att prova sina idéer. Forskningen bedrivs främst inom två områden: entreprenöriellt lärande och entreprenöriella processer.
 
Med utbildningarna och forskningen som bas vill centrat göra skillnad i regionen. Det behövs fler entreprenörer som kan ta hand om regionens innovationer och skapa tillväxt. Det behövs också mer kunskap om entreprenörskap för att regionen ska kunna skapa rätt förutsättningar för utveckling. Det behövs också entreprenörer med en internationell utblick som kan utmana det regionala perspektivet. Vill du vara med och bidra till utvecklingen?

Mer forskning

För att kunna skapa mer kunskap kring entreprenöriella processer och tillväxt behöver vi fler doktorander och forskare, bland annat till projekt om entreprenörskapet kring utvecklingen av Medicon Village, Max IV och ESS. Vi vill bygga upp kunskapen kring hur entreprenörskap utvecklas runt dessa miljöer, t ex hur tillgången till kapital förändras, hur tillgången till nätverk bidrar till entreprenörskap, hur entreprenöriella team utvecklas och hur det påverkar företagandet, mm.

VentureLab

Alla studenter bör känna till att en egen verksamhet är ett karriäralternativ. VentureLabs uppgift är att informera och inspirera studenter, och idag når vi ca 3000 om året. För att nå ut till alla 47.000 studenter vid Lunds universitet krävs resursförstärkning för att bygga upp ett ambassadörsnätverk vid fakulteterna.

Internationella seminarier

Vi vill skapa ett internationellt nätverk som gynnar både forskare och entreprenörer. En utgångspunkt är att arrangera en serie seminarier med en blandning av högkvalificerade internationella forskare och framgångsrika entreprenörer. Seminarieserien öppnas upp för alla och blir en mötesplats i regionen för internationell kunskap och inspiration.

Digital kunskapsplattform

För att bättre kunna möta våra studenter i deras digitala verklighet har vi skapat en digital kunskapsplattform som vi använder i våra kurser. Nästa steg är att vi utvecklar plattformen ytterligare för att kunna föra ut aktuell kunskap även till entreprenörer och organisationer utanför universitetet. Målet är att skapa interaktion mellan entreprenörer, kapital och kunskap. Därigenom kan fler entreprenörer möta relevant kunskap och kapital snabbare och enklare. För att kunna göra det behöver vi utveckla både teknik och innehåll i plattformen.

Resursbehov

Uppskattad kalkyl för de olika utvecklingsdelarna är:
  • Mer forskning: 750.000 kronor (doktorand) – 5 miljoner kronor (forskningsprogram)
  • Internationella seminarier: 100.000 kronor per år
  • Digital kunskapsplattform: 1 miljon kronor
  • VentureLab: 500.000 kronor
 
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi arbeta för en bättre värld. Kontakta oss för en diskussion kring hur du vill bidra.
 
 
 

Kontakt

Marie Löwegren, 046-222 73 26 marie.lowegren@fek.lu.se

 

Kontakt donatorrelationer

Eric Hamilton, 046–222 03 41 eric.hamilton@rektor.lu.se

 

Om du redan bestämt dig för att stödja Sten K. Johnson Centre for 
Entrepreneurship finns stiftelsen Entrepreneurship in Lund för detta ändamål.
 
Stiftelsens bankgiro är 831-0302. Ange ditt namn och kontakt­uppgifter samt vilket projekt du vill stödja.