lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mentorsprogram

Mentorsprogrammet bedrivs på engelska under ett utbildningsår.

Vill du bidra till entreprenöriell framgång?

Vi söker kontinuerligt engagerade mentorer med intresse av att dela med sig av sina erfarenheter som entreprenör och ge en verklighetstrogen insikt i livet som företagare. Magisterstudenterna i entreprenörskap får genom vårt mentorsprogram tillgång till en erfaren mentor för värdefull kunskap inom affärsutveckling.
 

Som mentor får du:

  • kontakt med mycket kvalificerade studenter från hela världen
  • inblick i ett spännande affärsprojekt med tillväxtpotential
  • tillgång till nätverk av andra engagerade mentorer och intressenter inom entreprenörskapsområdet
  • tillgång till utvecklande seminarier och stimulerande entreprenörskapsevents vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
  • möjlighet att använda din medverkan i mentorsprogrammet vid egen marknadsföring


Vi förväntar oss av dig som mentor:

  • att du innehar betydande erfarenhet om och ett stort intresse för entreprenörskap och företagande
  • att du visar intresse för och engagerar dig i studentens affärsutvecklingsprocess och personliga utveckling
  • att du är tillgänglig för ett möte med studenten vid minst ett tillfälle i månaden
  • att du kan delta på kursaktiviteter för att ge värdefull feedback till affärsprojekten

 

Mentorer får studenter att växa som entreprenörer – och människor


Läs Esbris intervju med Lottie Norrsén och Tim Washington om vårt mentorskapsprogram från november 2020!

Kontakta Lottie Olsson Norrsén om du har frågor eller är nyfiken på att bli mentor!

Vikten av mentorskap!

Lottie Norrsén, ansvarig för externa relationer och Diamanto Politis, professor är intervjuade om vikten av mentorskap för våra studenter. Filmen ovan är en del av projektet "Start a startup" utvecklat av RISE och finansierat av Tillväxtverket. Mer information om projektet hittar du här: https://www.startaenstartup.se

Om mentorsprogrammet

Lyssna till våra studenters och mentorers erfarenheter från mentorsprogrammet.


Du hittar mer information i vår broschyr om mentorsprogrammet.

Mentorship programme - Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Kontakt

För mer information om programmets upplägg och din medverkan, kontakta Lottie Olsson Norrsén.

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21