lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser och program i entreprenörskap

Företag behöver fler anställda med entreprenöriell kompetens. Samhället behöver fler entreprenörer. Du behöver en utbildning i entreprenörskap och innovation.

Vi erbjuder ett brett urval av kurser i entreprenörskap för studenter från alla fakulteter. Kurserna hålls på svenska eller engelska och kan läsas inom utbildningsprogram eller som enskilda och valbara kurser. Läs mer om respektive kurs i flikarna till vänster!

Entreprenörskap och innovation behövs överallt i samhället.

Vad kan jag lära mig? 

Våra kurser och program ger en god inblick i och kunskap om de teorier som berör den entreprenöriella processen. Samtidigt kommer du att uppmuntras att praktiskt pröva nya idéer, kunskaper och färdigheter för att förbereda dig för en framtida entreprenöriell eller intraprenöriell karriär. Du kommer under din utbildning att få möta ett stort antal gästföreläsare med betydande erfarenheter från affärsutveckling och projektledning. På vissa kurser och program får du tillgång till en mentor som ofta driver ett eget företag, och därigenom kan delge egna erfarenheter och kunskaper från den inledande fasen av affärsutvecklingen

Handlingsorienterat lärande

Det handlingsorienterade lärandet drar nytta av den entreprenöriella omgivning som Lunds universitet befinner sig i. Genom ett nära samarbete med organisationer som VentureLab, LU Innovation, Ideon Innovation m.fl. får du uppdaterad och gällande information kring de mer praktiska frågor som berör affärs- och projektutvecklingen. Samarbetet berör även utveckling av gemensamma affärsidéer där du kan få tillfälle att utveckla idéer från universitetets forskning, företag i regionen, eller i form av ”internship” på etablerade företag.

Nätverk och kontakter

Genom dina studier vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship kommer du att vara en del av det innovationsnätverk som finns vid Lunds universitet. Du kommer att komma i kontakt med flera av våra spännande samarbetspartners och nätverk genom kurserna! 

Vem kan läsa kurser i entreprenörskap? 

Många av våra kurser är öppna för studenter från alla ämnesområden och kunskapsbakgrunder, med avsikt att studenternas tidigare kunskaper ska komplettera varandra och ge mer dynamik och kreativitet i gruppen. Den kunskap som denna gruppdynamik genererar är också ett viktigt inslag i kurserna, liksom den förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga grupper som du kommer att utveckla.

Din framtid börjar med en utbildning i entreprenörskap och innovation!

Varför entreprenörskapsutbildning?

Vår professor i entreprenörskap Diamanto Politis intervjuad om vikten av entreprenörskapsutbildning.

Om möjlighetsklimat och att våga misslyckas!

Lottie Norrsén, ansvarig för externa relationer och Diamanto Politis, professor i entreprenörskap är intervjuade om att våga misslyckas som entreprenör. Filmerna ovan är en del av projektet "Start a startup" utvecklat av RISE och finansierat av Tillväxtverket. Mer information om projektet hittar du här: https://www.startaenstartup.se

DRAGONS AT THE UNIVERSITY

Ett exempel på det handlingsorienterade lärandet inom våra utbildningar i entreprenörskap och innovation är Dragons at the University, där våra studenter får möjlighet att pitcha sina affärsidéer för erfarna affärsänglar och riskkapitalister.