lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Entrepreneurship – Commercializing your research
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet är välkomna.
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 3.5 hp

Digital Monies for a Sustainable Future
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet är välkomna.
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 7.5 hp, ges hösten 2020

Finance and Governance of Entrepreneurial Ventures
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter 
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 7.5 hp

Entreprenörskap och välbefinnande / Entrepreneurship and Well-being
Förkunskapskrav: Doktorander inom företagsekonomi eller angränsande ämnen är berättigade till kursen.
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 7.5 hp, ges våren 2020