lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Entrepreneurship – Commercializing your research
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet är välkomna.
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 3.5 hp, datum ej satt.

Digital Monies for a Sustainable Future
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet är välkomna.
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 7.5 hp, ges hösten 2021

Finance and Governance of Entrepreneurial Ventures
Förkunskapskrav: Doktorander vid samtliga fakulteter 
Nivå: doktorandkurs
Omfattning: 7.5 hp