lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser på grundnivå

Kunskaper inom ämnesområdet entreprenörskap är användbart en mängd olika arbeten och kunskapsområden.

Oavsett din bakgrund och vad du studerat tidigare kan en kurs i ämnet entreprenörskap bredda din kompetens och hjälpa dig att använda dina kunskaper i verkligheten. 

Nedan hittar du kurser utifrån olika ämnesområden. Några av våra kurser är öppna för alla, oavsett studiebakgrund. Genom att läsa kurser med studenter från andra fakulteter breddas kompetensen och ger olika perspektiv på lärandet. 

NICE-programmet - interkulturell kompetens och entreprenörskap

Internationella kurser i entreprenörskap, en sommarkurs och en onlinekurs. Ansökan öppnar hösten 2019. Läs mer och ansök på projektets hemsida: NICE programme (the Network for Intercultural Competence to facilitate Entrepreneurship).

Fakultetsöverskridande kurser

Entreprenörskap och projektledning – ENTA70
Förkunskapskrav: 30 hp, oavsett ämnesområde.
Nivå: grundkurs
Omfattning: 15 hp

Social Innovation - a strategy for sustainability- ENTA80
Förkunskapskrav: 30 hp
Nivå: grundkurs
Omfattning: 7,5 hp

Tvärvetenskaplig projektutveckling
Förkunskapskrav: 30 hp i ditt huvudämne
Nivå: grundkurs
Omfattning: 7,5 hp, kvartsfart

För ekonomer

Kurser på kandidatnivå

Entrepreneurship – FEKH91
Förkunskapskrav: 60 hp i företagsekonomi.
Nivå: grundkurs
Omfattning: 7,5 hp

 

Innovation Management – FEKH92
Förkunskapskrav: 60 hp i företagsekonomi.
Nivå: grundkurs
Omfattning: 7,5 hp

 

FEKH91 och FEKH92 ges endast som kurser inom ett kurspaket.. Du kan även skriva ett examensabete inom entreprenörskap på kandidatnivå.  Se mer information under Kurser på kandidatnivå

 

För humanister

Projektledning och entreprenörskap för humanister – HTXH02

Förkunskapskrav: Behörig till kandidatkurs vid humanistisk fakultet, studerande på avancerad nivå vid humanistisk fakultet samt doktorand antagen till forskarutbildning vid humanistisk fakultet.
Nivå: grundkurs
Omfattning: 15 hp

 

Modevetenskap: Verktygskurs 3 – Projektledning och entreprenörskap – MODA41
Förkunskapskrav: Kursen ingår i 4:e terminen på Kandidatprogrammet i modevetenskap
Nivå: grundkurs
Omfattning: 15 hp

Kontakt

För ekonomer samt fakultetsöverskridande kurser

Pernilla Honoré, studievägledare
Katarina Larsdotter Wendel, studievägledare

Telefon: 046-222 46 46

studievagledning@fek.lu.se

 

För teknologer

LTH:s studievägledning

Telefon: 046-222 08 74
svl-jour@kansli.lth.se

 

För humanister

Projektledning och entreprenörskap för humanister – HTXH02

Jonas Josefsson, universitetsadjunkt, studierektor Praktisk filosofi

Telefon: 046-222 75 96
jonas.josefsson@fil.lu.se

Mattias Persson, arbetslivskoordinator

Telefon: 046-222 88 90
mattias.persson@kansliht.lu.se


Entreprenörskap och projektledning i filmproduktion – FMPM03

Ingrid Nilsson, studievägledare

Telefon: 046-222 84 65
ingrid.nilsson@litt.lu.se


Modevetenskap: Verktygskurs 3 – Projektledning och entreprenörskap – MODA41

Agneta Helmius, programkoordinator

Telefon: 046-222 09 62
agneta.helmius@kultur.lu.se

Ida de Wit Sandström, programkoordinator

Telefon: 042-35 66 26
ida.de_wit_sandstrom@ism.lu.se