lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Entreprenörskap, 15 hp

Praktisk information om kurspaketet i entreprenörskap - 15hp

Kurspaketet består av följande två delkurser:

FEKH91 Entrepreneurship 7,5 credits 

Ökad globalisering och en övergång från en industriell ekonomi till en kunskapsekonomi har skapat behovet av ett helt nytt, entreprenöriellt samhället. Ett samhälle med individer som kan verka entreprenöriellt, både inom etablerade företag och vid skapandet av egna företag. Detta samhälle skapar således ett behov av kunskap kring både entreprenörskap och innovation manegement. Det blir därför helt avgörande att studenter har förmågan att förstå processen och förhållanden kring skapandet av nya företag, samt utveckling och expandering av redan etablerade företag.  Därför erbjuder vi två kurser (FEKH91 och FEKH92) parallellt, studenten kan välja att bara läsa en av kurserna, eller båda två.
I den här kursen diskuteras entreprenörskap som koncept, förutsättningarna för entreprenörskap och företagsutvecklingsprocessen.  
 
Den här kursen belyser innovationsteorier om olika typer av innovation och innovationsprocesser, samt entreprenöriella aktiviteter och innovation management i etablerade företag.
 

Studentcitat

Tessa Mannonen, Helsinki, Finland

“I chose to study Entrepreneurship and Innovation Management because I’ve always been interested in start-ups, innovation and especially social entrepreneurship. Compared to other courses on the C-level, this course seemed to me like it is well balanced with theory and pragmatic knowledge.”

“One of our assignments was to provide a real company a potential solution or a new way of thinking considering a real problem they were facing. Applying theory and knowledge like that was fantastic.”

“I would definitely recommend this course to others. If you are a person with motivation and drive and you have a wide set of interests this might be a good course for you. This course is good for a person who likes autonomy to some extent, but also enjoys working together with other people.