lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Entreprenörskap, 30 hp

Praktisk information om kurspaketet i entreprenörskap - kandidatkurs och uppsats, 30 HP

Kurspaketet består av följande tre kurser:

FEKH91 Entrepreneurship 7,5 credits 

Ökad globalisering och en övergång från en industriell ekonomi till en kunskapsekonomi har skapat behovet av ett helt nytt, entreprenöriellt samhället. Ett samhälle med individer som kan verka entreprenöriellt, både inom etablerade företag och vid skapandet av egna företag. Detta samhälle skapar således ett behov av kunskap kring både entreprenörskap och innovation manegement. Det blir därför helt avgörande att studenter har förmågan att förstå processen och förhållanden kring skapandet av nya företag, samt utveckling och expandering av redan etablerade företag.  Därför erbjuder vi två kurser (FEKH91 och FEKH92) parallellt, studenten kan välja att bara läsa en av kurserna, eller båda två.
I den här kursen diskuteras entreprenörskap som koncept, förutsättningarna för entreprenörskap och företagsutvecklingsprocessen.  
 
Den här kursen belyser innovationsteorier om olika typer av innovation och innovationsprocesser, samt entreprenöriella aktiviteter och innovation management i etablerade företag.  
 
 

FEKH99 Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå 15 hp 

Examensarbete i entreprenörskap på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

 

Mer information om när kurspaketet ges samt ansökan hittar du här. 

Studentcitat

Christopher Mattsson, Gothenburg, Sweden

“I chose to take my bachelor in entrepreneurship at SKJCE in Lund because of my genuine interest in entrepreneurship and also, as many other, I hope to one day start my own company.”

“There was a lot of challenging exercises, and I have never worked as hard as I have during this term. Not only because of the workload, but also because the exercises were fun, hands-on and more practical than theoretical, which I found to be great.”

“I would definitely recommend it to someone. It was an, overall, great term where I had a lot of fun alongside learning loads of important aspects of being an entrepreneur! We got to work with real organizations and solve real problems.”