lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser för lärare och forskare

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället
Förkunskapskrav
Nivå: För forskare och lärare med intresse för att utveckla en ökad förståelse för samverkan.
Omfattning: Kursen består av tre seminariemoduler som ges under två månader, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Den totala arbetsinsatsen för kursens genomförande motsvarar 3 veckors arbete.