lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

Samverkanskurs För lärare och forskare på universitet

Är du som forskare och lärare intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan? Vill du utveckla färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka, samt lära dig mer om hur du kan engagera dig i ömsesidigt närande samverkan med aktörer utanför akademin?

Kursen består av tre seminariemoduler som ges under hösten 2019.

Kurs om samverkan

Denna kurs erbjuder dig kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning erbjuder begrepp och tankemodeller kring vad samverkan är och kan vara. Kursen tar bland annat upp föreställningar om samverkan samt ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser. Vidare ges en översikt av olika samverkansformer och hur dessa kan vara relevanta för olika ämnesområden. Inom kursens ramar skapas förutsättningar för att på ett kritiskt och strategiskt sätt kunna ta sig an samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade och långsiktiga roll i samhället. Samtidigt ges redskap för att utveckla en akademisk portfölj med fokus på samverkan.

Kursen vänder sig till forskare och lärare med intresse för att utveckla en ökad förståelse för samverkan. Under kursen varvas föreläsningar, workshops och interaktiva diskussioner med paneler av inbjudna aktörer från olika sidor i samverkanskonstellationer. Vi uppmuntrar individer från olika ämnesdiscipliner och lärosäten att söka och vill genom denna mångfald stimulera till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte inom ramen för denna kurs.

Kursen är kopplad till Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM) och genomförs i samverkan med 16 svenska lärosäten genom samarbete med projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan).

Kursen består av tre seminariemoduler som ges under två månader, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Den totala arbetsinsatsen för kursens genomförande motsvarar 3 veckors arbete. De tre seminariemodulerna kommer att ges vid olika lärosäten för att möjliggöra att deltagare från olika lärosäten deltar, samtidigt som resandet hålls nere.

Under hösten 2019 organiseras kursen enligt följande:

Modul ett: Lunds universitet (LU), 12-13 november 

  • Introduktion till samverkan – möjligheter, konsekvenser och utmaningar
  • Samverkan i forskning – exempel från forskningen och praktiken

Modul två: Linnéuniversitetet (LNU), 26-27 november

  • Samverkan i utbildning – exempel från forskningen och praktiken
  • Samverkan för kunskapsöverföring och tillgängliggörande – exempel från forskningen och praktiken

Modul tre: Linköpings Universitet (LiU), 10-11 december

  • Samverkan och akademins sociala kontrakt
  • Slutpresentationer och kursavslut
     

Kursen ges inom ramen för ett forskningsprojekt, läs mer om projektet på MUMs hemsida.

Kursansvariga

Anna Jonsson, Docent och lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Eugenia Perez Vico, Biträdande lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Diamanto Politis, Professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

 

Ansökan

Deadline för ansökan är 16 oktober, 2019. Du ansöker genom att maila kursens koordinator Eugenia Perez Vico. Ansökan ska inkludera:

1) en kort motivering till varför du vill gå kursen (max 200 ord),

2) en kort beskrivning av dina erfarenheter av samverkan i en bred bemärkelse (max 200 ord), och

3) ett kortfattat CV (max 2 sidor).

 

Kontakt

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta kursens koordinator Eugenia Perez Vico.

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

 

Kursinformation som pdf

Här kan du ladda ner information om kursen som pdf.