lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogrammet i Entreprenörskap och Innovation

Magisterprogrammet i entreprenörskap och innovation är öppet för studenter från alla ämnesområden och kunskapsbakgrunder, med avsikt att studenternas tidigare kunskaper ska komplettera varandra och ge mer dynamik och kreativitet i gruppen. Den kunskap som denna gruppdynamik genererar är också ett viktigt inslag i kurserna, liksom den förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga grupper som du kommer att utveckla.

Undervisningen sker på dagtid och utbildningen är upplagd över ett år med start under höstterminen. All undervisning sker på engelska.

Mer information

Mer information om programmet finner du på vår engelska webb. 

Kontakt

Studentfilm: New Venture Creation